f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 61117394237
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.0+000-กม.16+060
งบประมาณ 5,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 11/12/2561 11/12/2561
2 ประกาศราคากลาง 04/12/2561 31/12/2561
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 17/12/2561 24/12/2561
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 02/01/2562 16/01/2562
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง 15/01/2562 09/07/2562
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ