f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 07/04/2564 240,942.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2564 185,635.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) 05/04/2564 19,489.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) 05/04/2564 52,074.59 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่ ที่ กม.12+654 (ด้านซ้ายทาง) 31/03/2564 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 160,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2564 247,202.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2564 478,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2564 208,224.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมาถางป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2564 309,956.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 215,365.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 132,555.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 199,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมาตีเส้น Thermoplastic paint 11/02/2564 251,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบชนิดเสาสูงแบบยื่น 10/02/2564 416,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 226 รายการ