f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 01/10/2562 15,095.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 01/10/2562 2,998,039.13 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานจ้างเหมาติดตั้งหลักนำทาง (หลักล้มลุก) 23/12/2562 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 24/12/2562 249,035.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/01/2563 287,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 24/12/2562 251,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมาติดตั้งหลักนำทาง (หลักล้มลุก) 23/12/2562 210,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างก่อสร้าง งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนควบคุม 0100 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.3+000 - กม.5+410 20/12/2562 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างก่อสร้าง งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.293+200 - กม.293+750 (RT) และ กม.293+485 - กม.293+640 (LT.) 13/12/2562 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างก่อสร้าง งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.296+778 - กม.297+550 (RT.) 20/12/2562 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 01/07/2562 68,332.96 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562 01/04/2562 59,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ที่ กม. 27+120 (ด้านขวาทาง) 07/02/2562 143,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง 06/02/2562 143,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ปี 2562 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข สาย 2 13/02/2562 4,349,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ