f
ติดต่อเรา
ลงวันที่ 08/02/2562

ที่ตั้ง ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 0-4327-2149 โทรสาร 0-4327-2111
ติดต่อ WEBMASTER : doh0531@doh.go.th


'