f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 10/01/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 10/01/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 05/12/2561 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.0+000-กม.16+060 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 05/12/2561 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.267+120-กม.269+110 (LT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ