f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ตอน 3 ระหว่าง กม.24+632 - กม.25+981 และ กม.43+086 - กม.43+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ตอน 3 ระหว่าง กม.36+315 - กม.36+800 และ กม.41+167 - กม.42+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 18/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 1 ระหว่าง กม.251+299 (LT.) - กม.254+275 (LT.) และ กม.258+400 (RT.) - กม.259+018 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 18/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.286+221 (LT.) - กม.289+905 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 18/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 4 ระหว่าง กม.317+956 (LT.) - กม.318+332 (LT.) และ กม.317+900 (RT.) - กม.320+680 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 3 ระหว่าง กม.311+651 (RT.) - กม.315+000 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 2 ระหว่าง กม.305+305 (LT.) - กม.308+700 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.297+890 (LT.) - กม.301+210 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2297 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+905 - กม.14+941 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.267+500 (RT.) - กม.269+100 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 253 รายการ