f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/03/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ้งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่ ที่ กม.12+654 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/03/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.1+963 - กม.2+597 และ กม.8+314 - กม.9+348 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 1 ระหว่าง กม.251+300 - กม.252+660 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานเครื่องหมายนำทาง ทล. 23 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.0+060 (LT.) - กม.2+350 (LT.) , กม.7+046 (LT.) - กม.10+250 (LT.), กม.7+150 (RT.) - กม.11+230 (RT.), กม.14+355 (LT.) - กม.16+060 (LT.) และ กม.13+405 (RT.) - กม.16+060 (RT.) ทล.2297 ตอน บ้านลาน - เป เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ และทางหลวงหมายเลข 208 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ระหว่าง กม.257+600 - กม.265+745 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.275+750 (RT.) - กม.297+550 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.42+300 - กม.43+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.267+200 - กม.295+250 และทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.302+025 - กม.325+303 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 30/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ตอน 8 ระหว่าง กม.5+786 - กม.6+254 และ กม.10+562 - กม.12+146 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 30/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 16 ระหว่าง กม.318+305 - กม.320+518 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 99 รายการ