f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/11/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างก่อสร้าง งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนควบคุม 0100 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.3+000 - กม.5+410 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/11/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างก่อสร้าง งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.293+200 - กม.293+750 (RT) และ กม.293+485 - กม.293+640 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/11/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ้างก่อสร้าง งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.296+778 - กม.297+550 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 10/01/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 10/01/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 05/12/2561 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.0+000-กม.16+060 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 05/12/2561 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.267+120-กม.269+110 (LT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ