f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 10/09/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.315+371 - กม.315+803 และกม.316+200 - กม.316+632 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 10/09/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.267+100 - กม.295+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 10/09/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 229 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.0+100 - กม.24+495 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/08/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ระหว่าง กม.251+750 - กม.265+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/08/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2233 ตอน พล - ท่านางแนว ระหว่าง กม.0+200 - กม.40+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/08/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน บ่อตะครอง - โคสำราญ ระหว่าง กม.0+400 - กม.26+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/08/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.1+200 - กม.12+600 และทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.0+300 - กม.11+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.24+700 - กม.54+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 09/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.273+168 - กม.273+365 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+217 - กม.0+815, กม.3+600 - กม.6+590, กม.18+345 - กม.19+180 และกม.23+669 - กม.24+595 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 56 รายการ