f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 12/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 1 ระหว่าง กม.251+300 - กม.252+660 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.293+400 - กม.294+995 , ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.325+150 - กม.325+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 2 ระหว่าง กม.260+064 - กม.267+000 (LT.) และ กม.261+600 - กม.267+000 (RT.) (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 1 ระหว่าง กม.251+300 - กม.252+660 (LT.,RT.) เปลี่ยนแปลงแผน
5 12/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ระหว่าง กม.262+200 (RT) - กม.264+000 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.20+300 - กม.20+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.324+190(RT.) - กม.324+900 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง ระหว่าง กม.5+400 - กม.5+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน บ่อตะครอง - โคกสำราญ ระหว่าง กม.1+150 (RT.) - กม.1+615 (RT.) และ กม.12+450 (RT.) - กม.12+628 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.266+300 (RT.) - กม267+500 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 83 รายการ