f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ที่ กม. 27+120 (ด้านขวาทาง) 08/02/2562 07/02/2562 628/62/22 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.0+000-กม.16+060 15/01/2562 15/01/2562 เลขที่สัญญา บผ.27/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ