f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด(อะไหล่คืนซาก) 19/01/2564 06042/พ.1/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.267+200 - กม.295+250 และทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.302+025 - กม.325+303 15/12/2563 บผ.14/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
3 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ตอน 8 ระหว่าง กม.5+786 - กม.6+254 และ กม.10+562 - กม.12+146 04/12/2563 บผ.19/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ตอน 2 ระหว่าง กม.20+500 (LT.) - กม.24+606 (LT.) และ กม.26+856 (LT.) - กม.27+436 (LT.) 27/11/2563 บผ.33/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 6 ระหว่าง กม.303+360 - กม.303+576 และ กม.304+016 - กม.305+977 27/11/2563 บผ.28/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 16 ระหว่าง กม.318+305 - กม.320+518 04/12/2563 บผ.18/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
7 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน บ่อตะครอง - โคกสำราญ ตอน 3 ระหว่าง กม.0+070 (LT.) - กม.27+175 (RT.) 30/11/2563 บผ.37/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
8 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2297 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.0+150 (LT.) - กม.2+887 (LT.) และ กม.6+736 (RT.) - กม.8+530 (RT.) 27/11/2563 บผ.38/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
9 กิจกกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33500 กิจกกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล - ลำชี ที่ กม.2+200 27/11/2563 บผ.43/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.1+773 (LT.) - กม.3+365 (LT.), กม.4+135 (RT.) - กม.4+992 (RT.) และ กม.13+223 (RT.) - กม.15+043 (RT.) 27/11/2563 บผ.35/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 2 ระหว่าง กม.37+816 - กม.38+450 และ กม.39+045 - กม.41+402 27/11/2563 บผ.36/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
12 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 1 ระหว่าง กม.251+300 - กม.252+660 (LT.,RT.) 24/11/2563 บผ.11/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
13 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 2 ระหว่าง กม.260+064 - กม.267+000 (LT.) และ กม.261+600 - กม.267+000 (RT.) (เป็นช่วงๆ) 24/11/2563 บผ.34/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
14 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.293+400 - กม.294+995 , ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.325+150 - กม.325+650 27/11/2563 บผ.44/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.301+210 (LT.) - 305+455 (LT.) และ กม.301+300 (RT.) - กม.302+320 (RT.) 18/11/2563 บผ.41/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 83 รายการ