f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ที่ กม. 27+120 (ด้านขวาทาง) 08/02/2562 07/02/2562 628/62/22 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ปี 2562 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข สาย 2 13/02/2562 13/02/2562 คค 06042/พ.1/EB/24/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
3 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ปี 2562 งานยผลิตพร่้อมติดตั้งอุปกรณ์หลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 23 21/02/2562 20/02/2562 คค 06042/พ.1/EB/25/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล – บ้านไผ่ระหว่าง กม. 267+120 – กม.269+110 (LT.) 18/01/2562 18/01/2562 คค 06042/พ.1/EB/23/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.0+000-กม.16+060 03/01/2562 02/01/2562 เลขที่สัญญา บผ.27/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ