f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 628/67/17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 628/60/67/117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
3 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 628/67/16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 628/45/67/116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5 ซื้อวัสดดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 628/60/67/115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 628/60/67/114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ตอน 6 ระหว่าง กม.13+670 (LT.) - กม.13+938 (LT.) 04/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานวิธีเฉพาะเจาะจง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2567 รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทล.2 ตอน บ้านไผ่ -ท่าพระ ระหว่าง กม.301+210(LT.)-กม.303+400(LT.),กม.310+050(LT.)-กม.310+700(LT.),กม.312+770 (LT.)-กม.315+000(LT.),กม.318+700(LT.)-กม.321+000(LT.)และ 04/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานวิธีเฉพาะเจาะจง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
9 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 628/85/67/113 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2567 628/60/67/112 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
11 ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,570 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2567 628/35/67/111 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
12 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 12 ระหว่าง กม.317+748 - กม.317+964, กม.320+554 - กม.321+058, กม.323+028 - กม.323+496,กม.323+546 - กม.324+230, กม.324+411 18/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/4/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 11 ระหว่าง กม.277+313 - กม.277+673, กม.279+741 - กม.280+065, กม.281+ 19/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/7/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสะพัง ตอน 3 ระหว่าง กม.2+076 - กม.2+676,กม.3+200 - กม.3+800, กม.4+568 18/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/5/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ตอน 2 ระหว่าง กม.8+805 - กม.9+645 และ กม.10+760 - กม.11+680 19/04/2567 คค 06042/พ.1/EB/6/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 643 รายการ