f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) 05/04/2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) 05/04/2564 ไตรมาสที่ 2 (เงินทุนฯ) มกราคม - มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563) 11/01/2564 ไตรมาสที่ 1 (เงินทุนฯ) ตุลาคม - ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563) 11/01/2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2563) 09/10/2563 ไตรมาส 4/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2563) (งานเงินทุนฯ) 09/10/2563 ไตรมาส 4/2563 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2563) (งานเงินทุนฯ) 13/07/2563 บผ.19/2563(ซื้อ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 01/04/2563 ไตรมาส 3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2563) 08/04/2563 ไตรมาส 2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2563) (งานเงินทุนฯ) 08/04/2563 ไตรมาส 2 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 01/10/2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 01/10/2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (เงินทุนฯ) ตุลาคม - ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 01/07/2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2562) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562 01/04/2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2562) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ