f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 17/10/2562 01/07/2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2562) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562 17/10/2562 01/04/2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2562) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ