f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567) 05/04/2567 ไตรมาสที่ 2 (เงินทุนฯ) มกราคม - มีนาคม 2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567) 05/04/2567 ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566)(งานเงินทุนฯ) 12/01/2567 ไตรมาส 1/2567 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566) 10/01/2567 ไตรมาส 1/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566)(งานเงินทุนฯ) 06/10/2566 ไตรมาส 4/2566 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566) 06/10/2566 ไตรมาส 4/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566) 07/07/2566 ไตรมาส 3/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566) (งานเงินทุนฯ) 07/07/2566 ไตรมาส 3/2566 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2566) 21/04/2566 ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2566) 21/04/2566 ไตรมาสที่ 2 (เงินทุนฯ) มกราคม - มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565)(งานเงินทุนฯ) 06/01/2566 ไตรมาสที่ 1/66 (เงินทุนฯ) ตุลาคม - ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565) 06/01/2566 ไตรมาสที่ 1/66 ตุลาคม - ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565) 11/10/2565 ไตรมาส 4/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565) (งานเงินทุนฯ) 11/10/2565 ไตรมาส 4/2565 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) 06/07/2565 ไตรมาส 3/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 38 รายการ