f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 01/05/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 01/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 01/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 01/02/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 01/01/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ