f
#โครงการ "รวมพลัง#รวมคนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี "ในโอกาสครบรอบ111 ปี
ลงวันที่ 22/05/2566
#โครงการ "รวมพลัง#รวมคนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี "ในโอกาสครบรอบ111 ปี กระทรวงคมนาคม
# นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) นายทศพร ยาสมร รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายพงศ์ยุทธ หินเธาว์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นายปรวัฒน์ สูชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาเพื่อสังคมในโอกาสครบรอบ111 ปี กระทรวงคมนาคม โดยร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ จุดให้บริการทั่วไทย จุดพักรถหมวดทางหลวงบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ที่ กม.291+050 ด้านขวาทาง

'