f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.294+130 - กม.294+590 31/03/2563 บผ.43/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
17 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.42+300 - กม.43+700 27/03/2563 บผ.44/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
18 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.46+870 - กม.49+970 17/03/2563 บผ.34/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
19 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.31+200 - กม.32+965 17/03/2563 บผ.32/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
20 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสะพัง ตอน 1 12/03/2563 บผ.27/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
21 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ตอน 4 ระหว่าง กม.26+670 - กม.29+022 และกม.34+455 - กม.36+900 12/03/2563 บผ.20/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
22 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ -ท่าพระ ตอน 3 ระหว่าง กม.314+994 - กม.315+803 11/03/2563 บผ.28/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
23 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ตอน 3 ระหว่าง กม.52+621 - กม.54+322 12/03/2563 บผ.15/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
24 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 8 ระหว่าง กม.286+339 - กม.287+148 12/03/2563 บผ.25/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
25 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ตอน 1 ระหว่าง กม.5+083 - กม.5+198 และกม.11+840 - กม.12+691 11/03/2563 บผ.8/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
26 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.304+424 - กม.304+998 RT., และกม.311+892 - กม.312+402 LT. 16/03/2563 บผ.16/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
27 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ตอน 2 ระหว่าง กม.4+549 - กม.5+702 RT., กม.5+070 - กม.5+095 LT. และกม.5+588 - กม.5+613 LT. 16/03/2563 บผ.22/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
28 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.16+148 - กม.16+598 16/03/2563 บผ.29/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
29 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง ระหว่าง กม.3+690 - กม.5+739 09/03/2563 บผ.24/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
30 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.295+575 - กม.299+360 (LT.) 09/03/2563 บผ.31/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 41 รายการ